Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007

To ξωτικούλι


Έφυγες από την ζωή...


Έγινες ένα ξωτικούλι


Στο δάσος που αγαπούσες...


Μικέλα Όππιο (19/12/1980 - 24/06/2007)